Lucrez neîntrerupt în domeniu din anul 1994. Am început, ca urmare a absolvirii a doi ani de studii de specialitate, de la nivelul de specialist criminalist, apoi, după alți șapte ani, am susținut și promovat examenul de expert criminalist în domeniul expertizei grafice și tehnice a documentelor organizat de Ministerul Justiției în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 75/2000.
Timp de șaptesprezece ani am activat ca șef al laboratorului de specialitate din cadrul celui mai mare serviciu criminalistic la nivel național.
Mă consider a fi un practician, aspectele teoretice ale muncii mele constând mai degrabă în formarea tinerilor specialiști criminaliști și în participarea ca membru în comisiile de examen pentru experții cu vocație, organizate în cadrul instituției din care am făcut parte.
Ca urmare a numărului foarte mare de solicitări de expertiză grafică primite de laboratorul pe care l-am condus, am întâlnit aproape toate tipurile de situații ce pot apărea în domeniu, de la cazuri simple la expertize care au necesitat examinarea a mii de documente. Fac această mențiune deoarece rata de succes și celeritatea în examinarea grafică (grafoscopică) sunt direct proporționale cu consistența și continuitatea experienței pe care și-o dezvoltă prin practică expertul examinator.
În ceea ce privește activitatea actuală, de expert criminalist autorizat (privat), ofer solicitanților de expertiză grafică seriozitate și operativitate în efectuarea lucrărilor, într-un spațiu dedicat.
De asemenea, asigur consultanță pe perioada colaborării și, la nevoie, sunt pregătit să desfășor și activități colaterale expertizei propriu-zise (deplasări la deținătorii legali ai documentelor care urmează a fi expertizate, atunci când acestea nu pot fi puse la dispoziție, susținerea lucrării în calitate de expert/acordarea de lămuriri suplimentare în fața instituțiilor abilitate, instanțe judecătorești, organe de cercetare penală, etc.).

Experiență profesională:

2017 – Încetarea raporturilor de serviciu cu MAI prin pensionare și constituire PFA – expert criminalist autorizat în domeniul expertizei grafice și tehnice a documentelor, cu legitimația de expert nr. 434/2017 eliberată de Ministerul Justiției în baza Ord. 75/2000 și Legii 156/2011

2000-2017 – Șef al Laboratorului de Expertize Grafice și Tehnica Documentelor din cadrul Serviciului Criminalistic al Poliției Capitalei

1995-2000 – Ofițer specialist criminalist în cadrul Laboratorului de Expertize Grafice și Tehnica Documentelor și membru în echipele de cercetare la omoruri, ale Serviciului Criminalistic din Poliția Capitalei

1994 – Ofițer criminalist debutant în componența Laboratorului de Expertize Grafice și Tehnica Documentelor al Serviciului Criminalistic din cadrul Poliției Capitalei.

Studii, cursuri și atestări:

2003 – Susținerea și promovarea examenului de atestare ca expert criminalist oficial de către Institutul de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române

2001 – Susținerea și promovarea examenului de atestare ca expert criminalist autorizat de către Ministerul Justiției, în condițiile Ord. 75/2000

2001 – Cursul „Metodele și tehnicile de investigare a omorurilor” organizat de Biroul Federal de Investigații al Statelor Unite

1998-1999 – Cursuri postuniversitare în Științe Penale și Criminalistică – specialitatea Criminalistică, organizate de Facultatea de Drept a Universității București

1998 – Cursul „Aplicații de laborator în combaterea fraudei economice și a falsurilor” organizat și susținut de Biroul de Training Internațional din cadrul Serviciului Secret al Statelor Unite;

1996 – Cursul „Frauda economică și metode de falsificare” organizat de Biroul de Training Internațional din cadrul Serviciului Secret al Statelor Unite

1990-1994 – Facultatea de Drept a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – cursuri de zi, profil criminalistic, cu diplomă de licență.